AMT เป็นแบรนด์สกินแคร์ที่ผมและภรรยาทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นก้าวแรกของการยกระดับอุตสาหกรรมสกินแคร์ไทย ประสบการณ์จากการอยู่ในอุตสาหกรรมสกินแคร์ ทั้งในไทยและต่างประเทศมาร่วม 10 ปี เพื่อมาสร้างสกินแคร์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย และทัดเทียมสกินแคร์ระดับต้นๆ ของโลก

“ ผมจะให้ความสำคัญกับเกราะคุ้มครองผิว
หรือ Skin Barrier เป็นอย่างมาก เพราะการมีเกราะคุ้มครองที่ดี
จะทำให้ผิวเรามีสุขภาพที่แข็งแรง ”

คุณอมต ชัยเกรียงไกร

นักวิจัยสกินแคร์ไทย

AMT เป็นแบรนด์สกินแคร์ที่ผมและภรรยาทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นก้าวแรกของการยกระดับอุตสาหกรรมสกินแคร์ไทย ประสบการณ์จากการอยู่ในอุตสาหกรรมสกินแคร์ ทั้งในไทยและต่างประเทศมาร่วม 10 ปี เพื่อมาสร้างสกินแคร์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย และทัดเทียมสกินแคร์ระดับต้นๆ ของโลก

“ ผมจะให้ความสำคัญกับเกราะคุ้มครองผิวหรือ Skin Barrier เป็นอย่างมาก เพราะการมีเกราะคุ้มครองที่ดีจะทำให้ผิวเรามีสุขภาพที่แข็งแรง ”

คุณอมต ชัยเกรียงไกร

นักวิจัยสกินแคร์ไทย

"ผมอยากยกระดับอุตสาหกรรมสกินแคร์ไทย"

อยากให้เมืองไทยมีผู้ผลิตสกินแคร์ที่มีความรู้ และประสบการณ์ มีความเข้าใจ Skin และมีความรู้ด้าน cosmetic science รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น อยากให้ตลาดแข่งขันกันด้วยคุณภาพของสินค้า อยากให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ตรงไปตรงมา มีแหล่งที่จะหาความรู้เพียงพอที่จะเลือกได้ว่า สินค้าไหนดีหรือไม่ดี เหมาะหรือไม่เหมาะกับตัวเอง ”

ผมอยากยกระดับ
อุตสาหกรรมสกินแคร์ไทย

อยากให้เมืองไทยมีผู้ผลิตสกินแคร์ที่มีความรู้ และประสบการณ์มีความเข้าใจ Skin และมีความรู้ด้าน cosmetic science รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นอยากให้ตลาดแข่งขันกันด้วยคุณภาพของสินค้าอยากให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ตรงไปตรงมามีแหล่งที่จะหาความรู้เพียงพอที่จะเลือกได้ว่าสินค้าไหนดีหรือไม่ดีเหมาะหรือไม่เหมาะกับตัวเอง ”

“ บริษัทชั้นนำระดับต้นๆของโลก นักเคมีของเค้าวันๆ หนึ่ง นั่งคิดค้นสูตรวันละกว่าสิบๆ สูตร แผนกที่ศึกษาเรื่องผิวก็พยายามหาทุกวิถีทาง ที่จะรู้ให้ได้ว่ามีอะไรเกี่ยวกับผิวบ้างทีโลกเรายังไม่รู้ และประกอบกับการสร้าง Brand สร้าง Story ทำ Marketing ที่มีประสิทธิภาพ สินค้าของผู้ผลิตเหล่านี้ ครองส่วนแบ่งในตลาดไปอย่างมากมายมหาศาล ”

“ ในความคิดส่วนตัวของผม ผมเชื่อว่าสกินแคร์ไทยสร้าง Brand สร้าง Story และทำ Marketing ได้ดีไม่แพ้ชาติอื่น แต่สิ่งที่เรายังขาดคือ R&D ในเชิงลึกเกี่ยวกับผิวและผลิตภัณฑ์ ”

“ เราต้องยอมรับว่า อุตสาหกรรมสกินแคร์ในไทย ผู้ที่ครองส่วนแบ่งตลาดในระดับต้นๆ คือ OEM หรือโรงงานที่รับจ้างผลิตสินค้าตามออร์เดอร์ลูกค้า ในขณะที่ประเทศอย่าง ญี่ปุ่น เกาหลี อเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน ผู้ที่ครองส่วนแบ่งตลาดในระดับต้นๆ คือ Brand Owner ไม่ว่าจะเป็นบริษัทอย่าง Shiseido, Amore Pacific,  Estee lauder, Beiersdorf, Loreal และอีกมากมาย ”

AMT เป็นแบรนด์สกินแคร์

ที่ผมและภรรยาทำขึ้นมา เพื่อให้เป็นก้าวแรกของการยกระดับอุตสาหกรรมสกินแคร์ไทย ให้ทัดเทียมประเทศอื่นๆ เราจะให้ความสำคัญกับ R&D เป็นหลัก สกินแคร์เราต้องผ่านการคิดค้นมาอย่างรอบด้าน ผมจะใช้ความรู้ด้านเภสัชเคมีวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ประกอบกับประสบการณ์จากการอยู่ในอุตสาหกรรมสกินแคร์ ทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ ทั้งในไทยและต่างประเทศ มาร่วม 10 ปี เพื่อมาสร้างสกินแคร์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย และทัดเทียมสกินแคร์ระดับต้นๆ ของโลก

“ เราต้องยอมรับว่า อุตสาหกรรมสกินแคร์ในไทยผู้ที่ครองส่วนแบ่งตลาดในระดับต้นๆ คือ OEM หรือโรงงานที่รับจ้างผลิตสินค้าตามออร์เดอร์ลูกค้า ในขณะที่ประเทศอย่าง ญี่ปุ่น เกาหลี อเมริกา ฝรั่งเศสเยอรมันผู้ที่ครองส่วนแบ่งตลาดในระดับต้นๆคือ Brand Owner ไม่ว่าจะเป็นบริษัทอย่าง Shiseido, Amore Pacific, Estee lauder, Beiersdorf, Loreal และอีกมากมาย ”

“ บริษัทชั้นนำระดับต้นๆของโลก นักเคมีของเค้าวันๆหนึ่งนั่งคิดค้นสูตรวันละกว่าสิบๆ สูตร แผนกที่ศึกษาเรื่องผิวก็พยายามหาทุกวิถีทางที่จะรู้ให้ได้ว่ามีอะไรเกี่ยวกับผิวบ้างที่โลกเรายังไม่รู้ และ ประกอบกับการสร้าง Brand สร้าง story ทำ Marketing ที่มีประสิทธิภาพสินค้าของผู้ผลิตเหล่านี้ครองส่วนแบ่งในตลาดไปอย่างมากมายมหาศาล ”

“ ในความคิดส่วนตัวของผม ผมเชื่อว่าสกินแคร์ไทย สร้าง brand สร้าง story และทำ Marketing ได้ดี ไม่แพ้ชาติอื่น แต่สิ่งที่เรายังขาด คือ R&D ในเชิงลึก เกี่ยวกับผิว และผลิตภัณฑ ์”

AMT เป็นแบรนด์สกินแคร์

ที่ผมและภรรยาทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นก้าวแรกของการยกระดับอุตสาหกรรมสกินแคร์ไทย ให้ทัดเทียมประเทศอื่นๆเราจะให้ความสำคัญกับ R&D เป็นหลักสกินแคร์เราต้องผ่านการคิดค้นมาอย่างรอบด้านผมจะใช้ความรู้ด้านเภสัชเคมีวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางประกอบกับประสบการณ์จากการอยู่ในอุตสาหกรรมสกินแคร์ทั้งต้นน้ำและปลายน้ำทั้งในไทยและต่างประเทศมาร่วม 10 ปี เพื่อมาสร้างสกินแคร์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย และทัดเทียมสกินแคร์ระดับต้นๆของโลก
แบรนด์เราเป็นแบรนด์เล็กๆในช่วงแรกเราไม่สามารถที่จะทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อทำให้แบรนด์เราเป็นที่รู้จักในวงกว้างได้สิ่งเดียวที่เราจะทำได้คือทำสกินแคร์ให้ดีจนคนที่ได้ใช้สกินแคร์ของเราอยากบอกต่อเราอยากให้คนที่ได้ใช้สกินแคร์ของเรามีความรู้สึกว่าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าสกินแคร์แบรนด์ไทยแบรนด์เล็กๆจะเปลี่ยนให้สภาพผิวดีขึ้นได้ขนาดนี้ดีกว่าสกินแคร์เคาน์เตอร์แบรนด์ดังๆที่เคยใช้มาซะอีกเราอยากให้เขาเหล่านั้นยิ้มได้เมื่อสัมผัสผิวตัวเองหลังใช้เราอยากให้เขาเหล่านั้นรู้สึกอยากให้ถึงเวลาที่จะได้ทาครีมเร็วๆเราอยากให้เขาเหล่านั้นแนะนำสกินแคร์ของเราให้กับคนใกล้ตัวที่เขารักสุดท้ายเราอยากให้เขาเหล่านั้นภูมิใจว่าประเทศไทยก็มีแบรนด์สกินแคร์ดีๆเหมือนกัน

แบรนด์เราเป็นแบรนด์เล็กๆ ในช่วงแรกเราไม่สามารถที่จะทุ่มงบประมาณมหาศาล เพื่อทำให้แบรนด์เราเป็นที่รู้จักในวงกว้างได้ สิ่งเดียวที่เราจะทำได้คือ  ทำสกินแคร์ให้ดี จนคนที่ได้ใช้สกินแคร์ของเราอยากบอกต่อเรา อยากให้คนที่ได้ใช้สกินแคร์ของเรามีความรู้สึกว่า ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าสกินแคร์แบรนด์ไทยแบรนด์เล็กๆ จะเปลี่ยนให้สภาพผิวดีขึ้นได้ขนาดนี้ ดีกว่าสกินแคร์เคาน์เตอร์แบรนด์ดังๆ ที่เคยใช้มาซะอีก เราอยากให้เขาเหล่านั้นยิ้มได้เมื่อสัมผัสผิวตัวเองหลังใช้ เราอยากให้เขาเหล่านั้นรู้สึกอยากให้ถึงเวลาที่จะได้ทาครีมเร็วๆ เราอยากให้เขาเหล่านั้นแนะนำสกินแคร์ของเรา ให้กับคนใกล้ตัวที่เขารัก สุดท้ายเราอยากให้เขาเหล่านั้นภูมิใจว่า ประเทศไทยก็มีแบรนด์สกินแคร์ดีๆ เหมือนกัน