เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

“ พื้นฐานที่ดีคือสิ่งสำคัญกับทุกๆเรื่อง...ผิวหน้าก็เช่นกัน ”

ถ้าเราเข้าใจว่าพื้นฐานผิวต้องการอะไร...บำรุงสิ่งนั้นให้แก่ผิวได้อย่างตรงจุด ด้วยวิธีที่ถูกต้อง
และสม่ำเสมอเพียงพอ คำว่า " ผิวดีจัง " ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

จุดกำเนิด AMT Skincare

AMT Skincare กำเนิดขึ้นมาด้วยความตั้งใจของคุณฝุ่ง อมต ชัยเกรียงไกร

ที่อยากช่วยให้คนไทยดูแลผิวได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด โดยเฉพาะการดูแลผิวให้ดีตั้งแต่พื้นฐาน

สร้าง “ผิวดีจัง” ให้เกิดขึ้นจริงกับคนไทยทุก ๆ คน

คุณฝุ่ง อมต ชัยเกรียงไกร

– ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

– ปริญญาโทเครื่องสำอาง ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

– ประสบการณ์ทำงานในสกินแคร์ญี่ปุ่นมากกว่า 10 ปี

– เป็นผู้ก่อตั้ง เอเอ็มที และ เป็นผู้คิดค้น สกินแคร์ AMT ทั้งหมด

  ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกส่วนผสม คิดสูตรตำรับ

  คัดเลือกบรรจุภัณฑ์ ควบคุมการผลิต ทุกขั้นตอน


” เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้ว สกินแคร์แบรนด์ไทยมีมากขึ้นกว่าเมื่อ 10 ปีก่อนมาก

แต่บริษัทสกินแคร์ไทย ที่ทำงานด้านสกินแคร์ครบวงจรยังมีน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเน้น

การทำการตลาดเป็นหลัก ความตั้งใจของผมคือการสร้างบริษัทสกินแคร์ไทยที่ทำงาน

ด้านสกินแคร์ครอบคลุมทุกๆด้าน ตั้งแต่คัดสรรส่วนผสม คิดค้นสูตรตำรับ ควบคุม

การผลิต รวมไปถึงศึกษาวิจัยสภาพผิว ค้นหาสาเหตุและหาทางออกให้ปัญหาผิวต่างๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาผิวของคนไทย ” คุณ อมต กล่าว…

“ AMT Skincare เข้าใจผิวจริง ”

AMT เราศึกษาและทำความเข้าใจผิวตลอดเวลา ทั้งจากตำรา และติดตามความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับผิวอยู่เสมอ

นอกจากนี้ เรายังมี AMT Skin Database ที่เก็บรวบรวมข้อมูลผิวจริงของคนไทย

ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ ทำให้เรามั่นใจว่าเราเป็นแบรนด์สกินแคร์ที่เข้าใจผิวคนไทยที่สุด

AMT Skincare เชี่ยวชาญวิจัยสกินแคร์

ที่ AMT Skincare Laboratory เราบรรจงคัดเลือกวัตถุดิบทุกชนิด

ที่จะนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ โดยยึดมั่นในหลักการ

 

“Beyond Better Ingredient” หรือ “แค่ดีกว่าไม่พอ…ต้องดีที่สุด”

นำมาผสมผสานในสัดส่วนที่จำเพาะเจาะจง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ,

ความปลอดภัย และสัมผัสในการใช้ที่ดีที่สุด 

 

นอกจากนี้ยังมี AMT Delivery Technology หรือ เทคโนโลยีนำพาสารบำรุงเข้าสู่ผิว

ให้ผิวได้รับการบำรุงอย่างตรงจุด และเต็มประสิทธิภาพ  

 

สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก และทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีประสิทธิภาพ

สูงกว่าคู่แข่ง แม้ปริมาณส่วนผสมจะเท่ากันก็ตาม

 

AMT Skincare บริการจาก...ใจ

เพราะผลิตภัณฑ์ที่ดีอย่างเดียว ยังไม่เพียงพอ ปริมาณการใช้ที่ถูกต้อง

รวมถึงลำดับการใช้ และความสม่ำเสมอในการใช้ ล้วนมีผลทำให้ผิวดี

หรือ ไม่ดีได้เช่นกัน AMT Skincare Specialists ทีมผู้เชี่ยวชาญสกินแคร์

ของเรายินดีพร้อมให้บริการทุก ๆ คนด้วยความตั้งใจที่อยากให้ทุก ๆ

คนมีผิวที่ดี ยอดขาย หรือผลกำไรสูงสุดไม่ใช่เป้าหมายหลักของเรา  

ผิวของลูกค้าที่ดีขึ้น คำขอบคุณจากลูกค้าเหล่านั้นต่างหากที่เป็น

เป้าหมายหลักของเรา … หากคุณเปิดใจให้เรา ทีม AMT Specialists

เราพร้อมเป็นผู้ช่วยพาคุณไปสู่ผิวที่ดีขึ้นได้ในแบบของคุณ

#อย่าเพิ่งเชื่อ...พิสูจน์ด้วยใจคุณ

“ พื้นฐานที่ดีคือสิ่งสำคัญกับทุกๆเรื่อง...ผิวหน้าก็เช่นกัน ”

ถ้าเราเข้าใจว่าพื้นฐานผิวต้องการอะไร...บำรุงสิ่งนั้นให้แก่ผิวได้อย่างตรงจุด ด้วยวิธีที่ถูกต้อง
และสม่ำเสมอเพียงพอ คำว่า " ผิวดีจัง " ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

จุดกำเนิด AMT Skincare

AMT Skincare กำเนิดขึ้นมาด้วยความตั้งใจของคุณฝุ่ง อมต ชัยเกรียงไกร

ที่อยากช่วยให้คนไทยดูแลผิวได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด โดยเฉพาะการดูแลผิวให้ดีตั้งแต่พื้นฐาน

สร้าง “ผิวดีจัง” ให้เกิดขึ้นจริงกับคนไทยทุก ๆ คน

คุณฝุ่ง อมต ชัยเกรียงไกร

– ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

– ปริญญาโทเครื่องสำอาง ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

– ประสบการณ์ทำงานในสกินแคร์ญี่ปุ่นมากกว่า 10 ปี

– เป็นผู้ก่อตั้ง เอเอ็มที และ เป็นผู้คิดค้น สกินแคร์ AMT ทั้งหมด

  ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกส่วนผสม คิดสูตรตำรับ

  คัดเลือกบรรจุภัณฑ์ ควบคุมการผลิต ทุกขั้นตอน


” เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้ว สกินแคร์แบรนด์ไทยมีมากขึ้นกว่าเมื่อ 10 ปีก่อนมาก

แต่บริษัทสกินแคร์ไทย ที่ทำงานด้านสกินแคร์ครบวงจรยังมีน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเน้น

การทำการตลาดเป็นหลัก ความตั้งใจของผมคือการสร้างบริษัทสกินแคร์ไทยที่ทำงาน

ด้านสกินแคร์ครอบคลุมทุกๆด้าน ตั้งแต่คัดสรรส่วนผสม คิดค้นสูตรตำรับ ควบคุม

การผลิต รวมไปถึงศึกษาวิจัยสภาพผิว ค้นหาสาเหตุและหาทางออกให้ปัญหาผิวต่างๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาผิวของคนไทย ” คุณ อมต กล่าว…

“ พื้นฐานที่ดี "
คือสิ่งสำคัญกับทุกๆเรื่อง
ผิวหน้าก็เช่นกัน

ถ้าเราเข้าใจว่าพื้นฐานผิวต้องการอะไร...
บำรุงสิ่งนั้นให้แก่ผิวได้อย่างตรงจุด
ด้วยวิธีที่ถูกต้องและสม่ำเสมอเพียงพอ
คำว่า " ผิวดีจัง " ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

จุดกำเนิด AMT Skincare

AMT Skincare กำเนิดขึ้นมาด้วยความตั้งใจของคุณฝุ่ง อมต ชัยเกรียงไกร

ที่อยากช่วยให้คนไทยดูแลผิวได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด โดยเฉพาะการดูแลผิวให้ดีตั้งแต่พื้นฐาน

สร้าง “ผิวดีจัง” ให้เกิดขึ้นจริงกับคนไทยทุก ๆ คน

คุณฝุ่ง อมต ชัยเกรียงไกร

– ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

– ปริญญาโทเครื่องสำอาง ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

– ประสบการณ์ทำงานในสกินแคร์ญี่ปุ่นมากกว่า 10 ปี

– เป็นผู้ก่อตั้ง เอเอ็มที และ เป็นผู้คิดค้น
สกินแคร์ AMT ทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกส่วนผสม คิดสูตรตำรับ คัดเลือกบรรจุภัณฑ์ ควบคุมการผลิต ทุกขั้นตอน


“ AMT Skincare เข้าใจผิวจริง ”

AMT เราศึกษาและทำความเข้าใจผิวตลอดเวลา ทั้งจากตำรา และติดตามความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับผิวอยู่เสมอ

นอกจากนี้ เรายังมี AMT Skin Database ที่เก็บรวบรวมข้อมูลผิวจริงของคนไทย

ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ ทำให้เรามั่นใจว่าเราเป็นแบรนด์สกินแคร์ที่เข้าใจผิวคนไทยที่สุด

“ AMT Skincare เข้าใจผิวจริง ”

AMT เราศึกษาและทำความเข้าใจผิวตลอดเวลา ทั้งจากตำรา และติดตามความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับผิวอยู่เสมอ

นอกจากนี้ เรายังมี AMT Skin Database ที่เก็บรวบรวมข้อมูลผิวจริงของคนไทยด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ที่เชื่อถือได้ ทำให้เรามั่นใจว่าเราเป็นแบรนด์สกินแคร์ที่เข้าใจผิวคนไทยที่สุด

AMT Skincare เชี่ยวชาญวิจัยสกินแคร์

ที่ AMT Skincare Laboratory เราบรรจงคัดเลือกวัตถุดิบทุกชนิด

ที่จะนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ โดยยึดมั่นในหลักการ

“Beyond Better Ingredient” หรือ “แค่ดีกว่าไม่พอ…ต้องดีที่สุด”

นำมาผสมผสานในสัดส่วนที่จำเพาะเจาะจง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

,ความปลอดภัย และสัมผัสในการใช้ที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังมี 

AMT Delivery Technology หรือ เทคโนโลยีนำพาสารบำรุงเข้าสู่ผิว

ให้ผิวได้รับการบำรุงอย่างตรงจุด และเต็มประสิทธิภาพ  สิ่งนี้เป็นสิ่งที่

เราเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก และทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีประสิทธิภาพ

สูงกว่าคู่แข่ง แม้ปริมาณส่วนผสมจะเท่ากันก็ตาม

 

AMT Skincare บริการจาก...ใจ

เพราะผลิตภัณฑ์ที่ดีอย่างเดียว ยังไม่เพียงพอ ปริมาณการใช้ที่ถูกต้อง

รวมถึงลำดับการใช้ และความสม่ำเสมอในการใช้ ล้วนมีผลทำให้ผิวดี

หรือ ไม่ดีได้เช่นกัน AMT Skincare Specialists ทีมผู้เชี่ยวชาญสกินแคร์

ของเรายินดีพร้อมให้บริการทุก ๆ คนด้วยความตั้งใจที่อยากให้ทุก ๆ

คนมีผิวที่ดี ยอดขาย หรือผลกำไรสูงสุดไม่ใช่เป้าหมายหลักของเรา  

 

ผิวของลูกค้าที่ดีขึ้น คำขอบคุณจากลูกค้าเหล่านั้นต่างหากที่เป็น

เป้าหมายหลักของเรา … หากคุณเปิดใจให้เรา ทีม AMT Specialists

เราพร้อมเป็นผู้ช่วยพาคุณไปสู่ผิวที่ดีขึ้นได้ในแบบของคุณ

#อย่าเพิ่งเชื่อ...พิสูจน์ด้วยใจคุณ

AMT Skincare เชี่ยวชาญวิจัยสกินแคร์

ที่ AMT Skincare Laboratory เราบรรจงคัดเลือกวัตถุดิบทุกชนิดที่จะนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ โดยยึดมั่นในหลักการ

“Beyond Better Ingredient” หรือ “แค่ดีกว่าไม่พอ…ต้องดีที่สุด”

นำมาผสมผสานในสัดส่วนที่จำเพาะเจาะจง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ,ความปลอดภัย และสัมผัสในการใช้ที่ดีที่สุด 

นอกจากนี้ยังมี AMT Delivery Technology หรือ เทคโนโลยีนำพาสารบำรุงเข้าสู่ผิวให้ผิวได้รับการบำรุงอย่างตรงจุด และเต็มประสิทธิภาพ  

สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก และทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีประสิทธิภาพสูงกว่าคู่แข่ง แม้ปริมาณส่วนผสมจะเท่ากันก็ตาม

AMT Skincare บริการจาก...ใจ

เพราะผลิตภัณฑ์ที่ดีอย่างเดียว ยังไม่เพียงพอ ปริมาณการใช้ที่ถูกต้อง รวมถึงลำดับการใช้ และความสม่ำเสมอในการใช้ ล้วนมีผลทำให้ผิวดี หรือ ไม่ดีได้เช่นกัน AMT Skincare Specialists

ทีมผู้เชี่ยวชาญสกินแคร์ ของเรายินดีพร้อมให้บริการทุก ๆ คนด้วยความตั้งใจที่อยากให้ทุก ๆ คนมีผิวที่ดี ยอดขาย หรือผลกำไรสูงสุดไม่ใช่เป้าหมายหลักของเรา 

ผิวของลูกค้าที่ดีขึ้น คำขอบคุณจากลูกค้าเหล่านั้นต่างหากที่เป็นเป้าหมายหลักของเรา … 

หากคุณเปิดใจให้เรา ทีม AMT Specialists เราพร้อมเป็นผู้ช่วยพาคุณไปสู่ผิวที่ดีขึ้นได้ในแบบของคุณ

#อย่าเพิ่งเชื่อ...
พิสูจน์ด้วยใจคุณ