โปรดอ่าน ⚠️

📍 กรุณากดปุ่ม “สั่งซื้อและชำระเงิน” ในหน้าถัดไป

จากนั้นกด “สั่งซื้อ” เพื่อให้การจองเสร็จสมบูรณ์


⭐ หากการจองของท่านสมบูรณ์ ท่านจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อคอนเฟิร์มนัดหมาย


หากไม่ได้รับการติดต่อ หรือมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ LINE: @amtskincare